T. +30 2310 433099 | F. +30 2310 433599

Χαιρετισμός

press release

seirios sinentefxi  

Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι και συνεργάτες, φοιτήτριες και φοιτητές, φίλες και φίλοι,

Με χαρά σας καλωσορίζουμε στο 1ο Πανελλήνιο Διεπιστημονικό Συνέδριο των Κέντρων Πρόληψης των Εξαρτήσεων & Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας το οποίο διοργανώνεται από τα Κέντρα Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας «ΣΕΙΡΙΟΣ» υπό την αιγίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης και θα διεξαχθεί στις 9-11 Μαρτίου 2018, στο Κέντρο Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων (ΚΕΔΕΑ) στη Θεσσαλονίκη. Κεντρικό θέμα του Συνεδρίου είναι «H διαχρονική πορεία της πρόληψης ως μοχλός κοινωνικής ενδυνάμωσης».

Η Πρόληψη στην Ελλάδα χαρακτηρίζεται από ισχυρά σημεία, όπως το υψηλής κατάρτισης και εκπαίδευσης ανθρώπινο δυναμικό, την παροχή αποκεντρωμένων υπηρεσιών ψυχικής υγείας με επίκεντρο τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κοινότητας καθώς και την αμεσότητα στην ανταπόκριση των αιτημάτων, τηρώντας τις αρχές της προσβασιμότητας και της ισότητας. Παράλληλα χαρακτηρίζεται από αδυναμίες, όπως οι δυσκολίες που δημιουργούνται από το ασαφές πλαίσιο οργάνωσης και λειτουργίας των ΚΠ, η σχετικά χαμηλή διασύνδεση της έρευνας και η έλλειψη στρατηγικής και συντονισμού για την προαγωγή της ανάπτυξης και της καινοτομίας. Η διερεύνηση και η ανάδειξη μεθοδολογιών για την πρόληψη, την προαγωγή υγειών τρόπων ζωής, την προστασία των πολιτών από απειλές κατά της υγείας και τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών ώστε να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των πολιτών, αποτελούν τους κεντρικούς άξονες του Συνεδρίου.

Σκοπός του Συνεδρίου είναι η συμβολή στον επιστημονικό διάλογο γύρω από το ρόλο της πρόληψης των εξαρτήσεων, την προαγωγή της ψυχικής υγείας και η αναζήτηση προοπτικών στη νέα κοινωνική πραγματικότητα. Το παρόν Συνέδριο φιλοδοξεί να αποτελέσει τόπο συνάντησης και δικτύωσης επιστημόνων από το χώρο της υγείας, της ψυχικής υγείας, της εκπαίδευσης και της ευρύτερης κοινότητας.

Έλληνες και ξένοι ομιλητές, με σημαντική εμπειρία στο αντικείμενό τους, έχουν προσκληθεί για να καταθέσουν τη γνώση και την εμπειρία τους, δίνοντας ιδιαίτερη σημασία στη διαδραστική επικοινωνία με τους συμμετέχοντες και στην ευρεία ανταλλαγή απόψεων και επιστημονικών παραδειγμάτων. Θα έχουμε την ευκαιρία να ακούσουμε και να διατυπώσουμε επιστημονικές απόψεις που αφορούν σε διάφορες διαστάσεις της Πρόληψης, να παρακολουθήσουμε τις σύγχρονες εξελίξεις, να αναζητήσουμε επιστημονικές συνεργασίες και να εμπνευστούμε από νέες προκλήσεις. Στο πλαίσιο αυτό, θα υπάρχει η δυνατότητα παρακολούθησης κεντρικών ομιλιών, στρογγυλών τραπεζών, προφορικών ανακοινώσεων και εκπαίδευσης μέσω συμμετοχής σε βιωματικά εργαστήρια και εργαστήρια ανατροφοδότησης καθώς στόχος του Συνεδρίου είναι να ενθαρρύνει την έκφραση, την ανοιχτή συζήτηση των δυσκολιών καθώς και των προοπτικών στις σύγχρονες συνθήκες μέσω της συνεργασίας και της δικτύωσης.

Σε μια από τις κρισιμότερες εποχές στη σύγχρονη ιστορία της χώρας μας, όπου όλα γύρω μας φαίνονται ρευστά και ασταθή, ελπίζουμε ότι το επιστημονικό πρόγραμμα του Συνεδρίου θα αναδείξει την ικανότητα της ανθρώπινης φύσης να αντέχει, να προσαρμόζεται, να εξελίσσεται και να δημιουργεί όταν αξιοποιεί τις δυνατότητες των κοινωνικών δικτύων.

Θα ήταν παράλειψη να μην ευχαριστήσω εκ των προτέρων όλους τους συναδέλφους και τους εμπλεκόμενους που συνέβαλαν στη διοργάνωση του παρόντος Συνεδρίου.

Εκ μέρους της Επιστημονικής και Οργανωτικής Επιτροπής, με πολλή χαρά σας προσκαλώ να συμμετάσχετε στο Συνέδριο και να συμβάλετε σε έναν γόνιμο επιστημονικό διάλογο.

Προσδοκώντας τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα, σας ευχόμαστε να ενισχύσετε τις συνεργασίες σας και να προωθήσετε την ανταλλαγή απόψεων, με στόχο την αποτελεσματικότερη δικτύωση ατόμων και υπηρεσιών.

Ελένη Παπακώστα-Γάκη
Πρόεδρος Επιστημονικής Επιτροπής
Ψυχολόγος, Κέντρα Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας ''ΣΕΙΡΙΟΣ'', Δήμος Θεσσαλονίκης-Ο.ΚΑ.ΝΑ


 Επιστημονική ταυτότητα των Κέντρων Πρόληψης

Τα  Κέντρα Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας λειτουργούν από το 1995. Έχουν τη μορφή αστικών μη κερδοσκοπικών εταιρειών, με συνεργαζόμενα μέλη  την Τοπική Αυτοδιοίκηση και τον ΟΚΑΝΑ. Είναι εγκεκριμένοι φορείς για την υλοποίηση προγραμμάτων πρόληψης της εξάρτησης (ν.4139/2013). Επιχορηγούνται κατά 50% από το Υπουργείο Υγείας και κατά 50% από το Υπουργείο Εσωτερικών, αλλά καθένα διοικείται από το δικό του Διοικητικό Συμβούλιο. Το εθνικό δίκτυο που έχει αναπτυχθεί αριθμεί πλέον 75 Κέντρα Πρόληψης που καλύπτουν όλες τις περιφέρειες της χώρας(λίστα με ιστοσελίδες). Προσφέρουν δωρεάν τις υπηρεσίες στην περιοχή δράσης τους, χωρίς κανένα αποκλεισμό [http://www.okana.gr/2012-02-03-13-02-03/politikiokana].

Οι παρεμβάσεις των ΚΠ σχεδιάζονται και υλοποιούνται στο πλαίσιο μιας φιλοσοφίας που συνεκτιμά τις γενικές συνθήκες, τις τοπικές και προσωπικές ιδιαιτερότητες καθώς και τα κοινωνικά, οικονομικά, πολιτισμικά και αξιακά δεδομένα. Οι εξαρτητικές συμπεριφορές συνδέονται άρρηκτα με την κοινωνική ζωή στο σχολείο και τη γειτονιά, την ποιότητα ζωής και κυρίως την ποιότητα στις διαμορφούμενες σχέσεις με τους «σημαντικούς Άλλους» της ζωής.

Οι παρεμβάσεις πρόληψης εντάσσονται σε μια ευρύτερη αντίληψη αναβάθμισης του φυσικού και κοινωνικοοικονομικού περιβάλλοντος, με στόχο τη διασφάλιση μιας αρμονικής σχέσης του ατόμου με το περιβάλλον του, τις συνθήκες ζωής του, διαμορφώνοντας υγιείς στάσεις και συμπεριφορές (WHO, 1998). Η πρόληψη περιλαμβάνει μέτρα και στρατηγικές που στοχεύουν στην εξομάλυνση των παραγόντων κινδύνου, και εστιάζουν στη συστηματική ενίσχυση των παραγόντων εκείνων που επιδρούν θετικά στην ανθρώπινη υγεία [http://www.ektepn.gr. Εγχειρίδιο για την Πρόληψη της Ουσιοεξάρτησης. Κατευθυντήριες γραμμές και Σχεδιασμός Παρεμβάσεων. Αθήνα 2011].

Η προαγωγή της ψυχοκοινωνικής υγείας που υπηρετούν τα ΚΠ αναφέρεται στην ανάπτυξη προσωπικών και κοινωνικών δεξιοτήτων (αυτοεκτίμηση, ανάληψη ευθύνης, διαχείριση του άγχους, ενίσχυση της αποδοχής της διαφορετικότητας, ομαλή μετάβαση από το ένα αναπτυξιακό στάδιο στο άλλο, επικοινωνία, αναγνώριση και έκφραση συναισθημάτων, δημιουργική σύγκρουση κ.α.). Οι δεξιότητες αυτές αποτελούν «ασπίδα» ενάντια στην υιοθέτηση βλαπτικών συμπεριφορών και συμβάλλουν συνολικά στην ποιότητα ζωής των ανθρώπων.

Τα ΚΠ αναπτύσσουν σχεδιασμούς και παρεμβάσεις πρόληψης  με βάση το βιοψυχοκοινωνικό μοντέλο και η μεθοδολογία που αξιοποιείται στις παρεμβάσεις πρόληψης είναι αυτή της βιωματικής μάθησης.

Η προσέγγιση της εκπαίδευσης σε δεξιότητες ζωής είναι η πιο αποτελεσματική σε σχέση με τις προσεγγίσεις του παρελθόντος (εκφοβισμού, ενημέρωσης-πληροφόρησης, ανάπτυξης εναλλακτικών προς τη χρήση δραστηριοτήτων) καθώς στοχεύει στη ψυχική και κοινωνική ενίσχυση του ατόμου καλλιεργώντας δεξιότητες επικοινωνίας, επίλυσης συγκρούσεων, διαχείρισης άγχους, κοινωνικής διεκδίκησης, κριτικής λήψης αποφάσεων, κ.α., αλλά και στην ουσιαστική κατανόηση τόσο του εαυτού αλλά και του κοινωνικού περιβάλλοντος ως παράγοντα διαντίδρασης με τον εαυτό. Αξίες που εκπαιδεύουν, θεραπεύουν και προάγουν την προσωπική ανάπτυξη και την ψυχοκοινωνική υγεία του ατόμου (Bergeret, 1999). Παράλληλα επιχειρείται η ενίσχυση των υποστηρικτικών συστημάτων που περιβάλλουν το άτομο ώστε να δημιουργηθεί το κατάλληλο προστατευτικό πλαίσιο που θα αποτελέσει το ανάχωμα στην ανάπτυξη συμπεριφορών υψηλού κινδύνου.

Η δέσμη των προσφερόμενων υπηρεσιών μπορεί να διαφέρει από κοινότητα σε κοινότητα στο βαθμό που διαφέρουν και οι ανάγκες. Στην προσπάθειά τους τα ΚΠ να ανταποκριθούν αποτελεσματικά στις ανάγκες της κοινότητας και στις ιδιαιτερότητες των ομάδων που συγκροτούν την κοινότητα, αξιοποιούν  θεωρητικά μοντέλα και μεθοδολογικές προσεγγίσεις που έχουν επιστημονικά τεκμηριωμένη εγκυρότητα.

Οι δράσεις των ΚΠ, είναι προσαρμοσμένες στις ανάγκες του πληθυσμού και απευθύνονται στους νέους και σε άλλες ενδιάμεσες ομάδες πληθυσμού οι οποίες έρχονται σε επαφή με τους νέους στοχεύοντας στην ενίσχυση της συνοχής στην κοινότητα, ώστε να δημιουργούνται σταθερές σχέσεις αλληλοβοήθειας, κατανόησης και στήριξης [http://www.ideostato.gr/2016/11/e-book.html] .


 Εφαρμογές Πρόληψης και Πεδία δράσεων

(για περισσότερα πατήστε εδώ)

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Για οποιαδήποτε πληροφορία, μπορείτε να επικοινωνείτε με την εταιρεία διοργάνωσης του συνεδρίου.

T. +30 2310 433099
F. +30 2310 433599

ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ

KETHEA SXIMA XROMA 1

FOLLOW US

facebook