T. +30 2310 433099 | F. +30 2310 433599

Υποβολή

Η συμμετοχή στα εργαστήρια έχει ολοκληρωθεί! 
Μπορείτε να απευθυνθείτε στη γραμματεία του συνεδρίου για να δηλώσετε συμμετοχή εφόσον υπάρξουν κενές θέσεις.

Εργαστήρια αναστοχασμού & ανοιχτά εργαστήρια

 

Στο πλαίσιο του συνεδρίου θα πραγματοποιηθούν 4 εργαστήρια αναστοχασμού την Παρασκευή 9 Μαρτίου με τις παρακάτω θεματικές:

 • Παρεμβάσεις πρόληψης στην Εκπαιδευτική κοινότητα  | ΕΧΕΙ ΚΛΕΙΣΕΙ
 • Παρεμβάσεις πρόληψης στην Οικογένεια | ΕΧΕΙ ΚΛΕΙΣΕΙ
 • Παρεμβάσεις πρόληψης στην ευρύτερη κοινότητα ΕΧΕΙ ΚΛΕΙΣΕΙ
 • Η Δικτύωση των ψυχοκοινωνικών δομών ως Θεσμός που υπηρετεί την Πρόληψη ΕΧΕΙ ΚΛΕΙΣΕΙ

Στόχος: Η βελτίωση των παρεμβάσεων μέσω της αποτύπωσης - διαχρονικά- της εμπειρίας για  όλους τους τύπους (π.χ. καθολική, επικεντρωμένη, κ.λ.π) και τις στρατηγικές αυτών (π.χ. ενημέρωση-ευαισθητοποίηση, συμβουλευτική, δικτύωση,κ.λ.π). Στα εργαστήρια αναστοχασμού θα γίνει συζήτηση ανάμεσα στους συμμετέχοντες με μια αναστοχαστική ματιά  για την πορεία της πρόληψης των εξαρτήσεων στην Ελλάδα και θα βασίζεται στην εμπειρία των εργαζομένων που αναπτύσσουν ανάλογες δράσεις στα πλαίσια της δουλειάς τους.

Επιμέρους στόχοι:

 • εντοπισμός των δυνατών και αδύνατων σημείων
 • διάκριση των ευκαιριών και απειλών
 • συζήτηση των τρόπων (βασικά βήματα) οι οποίοι ενισχύουν τα δυνατά/ευκαιρίες και περιορίζουν τα αδύνατα/απειλές

 

Επίσης, το Σάββατο 10 Μαρτίου θα πραγματοποιηθούν 4 ανοιχτά εργαστήρια με τις παρακάτω θεματικές:

1. Εισαγωγή στις μεθόδους του "Θεάτρου της Αγοράς (Forum Theatre) | ΕΧΕΙ ΚΛΕΙΣΕΙ
Ευρυνόμη Αυδή, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Ψυχολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

2. Η Συνεργατική-Συμμετοχική Έρευνα Δράσης στην Προαγωγή της Ψυχοκοινωνικής Υγείας στην Κοινότητα | ΕΧΕΙ ΚΛΕΙΣΕΙ
Αναστασία Ζήση, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Κοινωνιολογίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Σωτήρης Χτούρης, Καθηγητής, Τμήμα Κοινωνιολογίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

3. Εισαγωγή στη θεωρία και πράξη της κινητοποιητική συνέντευξης | ΕΧΕΙ ΚΛΕΙΣΕΙ
Κάκια Νικολάου, Ψυχίατρος, Διευθύντρια ΕΣΥ, Επιστημονικά Υπεύθυνη Τμήματος Αποκατάστασης Εξαρτημένων ΙΑΝΟΣ, Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης

4. (Ξανά) Μιλώντας για την Εφηβεία | υπάρχουν κενές θέσεις, εγγραφές γίνονται πλέον μόνο στη γραμματεία του συνεδρίου
Φανή Τριανταφύλλου, Ψυχίατρος, Ψυχοθεραπεύτρια, Ιδρυτικό μέλος της Συστημικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος (ΣΕΒΕ) και της Βορειοελλαδικής Ψυχαναλυτικής Εταιρείας
Αφροδίτη Χαντζαρίδου, 
Ψυχολόγος, Ψυχαναλυτική Ψυχοθεραπεύτρια, Κέντρα Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Δήμου Θεσσαλονίκης, Δήμος Θεσσαλονίκης-Ο.ΚΑ.ΝΑ,''ΣΕΙΡΙΟΣ'', Θεσσαλονίκη

 


Οργάνωση εργαστηρίων:

 • Ο αριθμός των συμμετεχόντων ορίζεται στα 20 άτομα
 • Η καταληκτική ημερομηνία εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τους συντονιστές των εργαστηρίων είναι 30 Νοεμβρίου.
 • Η καταληκτική ημερομηνία δήλωσης συμμετοχής στα εργαστήρια είναι 28 Φεβρουαρίου 2018.
 • Οι συντονιστές (δύο ανά εργαστήριο) οφείλουν να επιλέξουν τον συν-συντονιστή τους και να καταγράψουν τα συμπεράσματα του κάθε εργαστηρίου τα οποία θα παρουσιάσουν στο τέλος του συνεδρίου (βλ. πρόγραμμα).

 

Αναρτημένες Εργασίες (Poster)

Οι αναρτημένες εργασίες θα δώσουν τη δυνατότητα στα Κέντρα Πρόληψης και σε άλλους φορείς που αναπτύσσουν δράσεις πρόληψης να παρουσιάσουν πρωτότυπες δράσεις που μπορεί να είναι παρεμβάσεις πρόληψης, ερευνητικές εργασίες, δράσεις δικτύωσης κ.α. για τα οποία δε θα δοθεί δυνατότητα παρουσίασης με άλλη μορφή δεδομένου οτι τα εργαστήρια και οι εισηγήσεις θα καλύψουν άλλους τομείς.

Ο στόχος είναι η προβολή του έργου της πρόληψης στη χώρας μας και των εξελίξεων που υπάρχουν σε αυτό τον τομέα.

Οι αναρτημένες ανακοινώσεις θα αναρτηθούν σε ειδικό κεντρικό σημείο του συνεδριακού χώρου, δίνοντας τη δυνατότητα στους/στις ερευνητές/τριες να παρουσιάσουν τη δουλειά τους και να αλληλεπιδράσουν με τους άλλους συνέδρους.

 

Οδηγίες για τις Αναρτημένες Ανακοινώσεις

 • Στις αναρτημένες ανακοινώσεις παρουσιάζονται τα σημαντικότερα σημεία κάθε παρέμβασης με τον τρόπο που οι συγγραφείς θεωρούν καταλληλότερο (πίνακες, εικόνες, μικρά κείμενα κ.α.)
 • Στο επάνω μέρος κάθε ανάρτησης θα πρέπει να αναγράφεται ο τίτλος, το Κέντρο Πρόληψης/φορέας και τα στοιχεία των συγγραφέων.
 • Τα γράμματα, στα σχήματα και οι εικόνες χρειάζεται να έχουν επαρκές μέγεθος ώστε να διαβάζονται από απόσταση ενός μέτρου.
 • Οι αναρτημένες ανακοινώσεις μπορούν να έχουν μέγιστες διαστάσεις: 1,10m ύψος x 0,60m πλάτος.
 • Θα υπάρχει προκαθορισμένος χώρος ανάρτησης που θα λειτουργήσει καθ’ όλη τη διάρκεια του συνεδρίου. Οι υπεύθυνοι των αναρτήσεων θα τις τοποθετήσουν με υπόδειξη της γραμματείας πριν την έναρξη των εργασιών του Συνεδρίου και θα τις κατεβάσουν μετά τη λήξη. Οι διοργανωτές δε φέρουν καμία ευθύνη για τυχόν φθορά ή απώλεια των posters. Υλικό για την τοποθέτηση των εργασιών θα διατίθεται στη Γραμματεία του συνεδρίου.

Τρόπος υποβολής

Η υποβολή προτάσεων θα γίνεται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο συμπληρώνοντας τη φόρμα που θα βρείτε στο τέλος της σελίδας.

Η υποβολή της κάθε πρότασης θα πρέπει να συμπληρωθεί από τον/τη συγγραφέα, ο/η οποίος/α θα είναι υπεύθυνος/η στη συνέχεια για όλη τη σχετική επικοινωνία.

Κατά τη διαδικασία υποβολής και συμπλήρωσης της φόρμας δηλώνονται τα ακόλουθα στοιχεία:

 • τίτλος της εισήγησης
 • ονόματα των συγγραφέων με υπογραμμισμένο το όνομα αυτού που θα κάνει την παρουσίαση
 • φορέας του κάθε συγγραφέα
 • στοιχεία επικοινωνίας (e-mail, τηλέφωνο, φαξ) του συγγραφέα που θα κάνει την παρουσίαση
 • απαιτούμενος οπτικοακουστικός εξοπλισμός (overhead projector, PC projector, Video)

 

Μορφή περίληψης

Τίτλος

(Times New Roman, μέγεθος 14, bold, κεντρική στοίχιση)

Συγγραφείς & φορέας εκπροσώπησης

(Times New Roman, μέγεθος 12, italics, μονό διάστημα, 2.5 εκ. περιθώριο δεξιά και αριστερά, πλήρη στοίχιση)

υπογραμμισμένο το όνομα του συγγραφέα που θα παρουσιάσει την εργασία.

Κείμενο περίληψης έκτασης 300 λέξεων σε ρέοντα λόγο, δίχως επιμέρους ενότητες ή παραγράφους.

3 έως 5 λέξεις «κλειδιά» (Times New Roman, μέγεθος 12)

 

Στο κείμενο θα πρέπει να παρουσιαστεί ο στόχος, το σκεπτικό και η μεθοδολογία της συγκεκριμένης ανάρτησης και δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 300 λέξεις.

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Για οποιαδήποτε πληροφορία, μπορείτε να επικοινωνείτε με την εταιρεία διοργάνωσης του συνεδρίου.

T. +30 2310 433099
F. +30 2310 433599

ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ

KETHEA SXIMA XROMA 1

FOLLOW US

facebook